สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง ประเภทรวม ม.ต้น และ ม.ปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 34804
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ดรุณี  สีแดด
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 4
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 35017
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.เสาวลักษณ์  ภักดี
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 12
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003