สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาวิ่งกระสอบ ประเภททีมผสม
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32285
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32895
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายวรพล  ปานขาว
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003