สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32490
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.กานต์ชนก  คำศรี
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32498
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.นฤมล  เจริญชัย
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 34764
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ภัทราพร  พิมพ์จันทร์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 32513
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.วชิราภรณ์  อ่อนโส
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 34761
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ธนพร  ไทยน้อย
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 1
คณะสี: สีม่วง
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 32500
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ปรรัตน์  บุญชู
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 2
คณะสี: สีม่วง
7. เลขประจำตัวนักเรียน: 34885
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ชนิสรา  เกษกุล
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
8. เลขประจำตัวนักเรียน: 32632
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.อภิชญา  เกลี้ยงพร้อม
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 13
คณะสี: สีม่วง
9. เลขประจำตัวนักเรียน: 32650
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ธัญณิชา  ธนินทรวรกุล
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีม่วง
10. เลขประจำตัวนักเรียน: 32649
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.ตาริกา  วิลาสคัมภีร์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 14
คณะสี: สีม่วง
11. เลขประจำตัวนักเรียน: 32062
เพศ: หญิง
ชื่อ-สกุล: น.ส.สุภนิดา  เป้งทอง
ระดับชั้น: ม.6
ห้อง: 14
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003