สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาบาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32283
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายปิยวัฒน์  นิลกิจ
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 4
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 32368
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายวีระศักดิ์  วรรณะ
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 12
คณะสี: สีม่วง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 32363
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายธนวัฒน์  อภิเนตร
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 4
คณะสี: สีม่วง
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 33023
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายธันย์ธำรง  บำรุง
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 2
คณะสี: สีม่วง
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 32945
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายเนติธร  ผาพิมูล
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 32946
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายศตวุฒิ  พึ่งพบ
ระดับชั้น: ม.4
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
7. เลขประจำตัวนักเรียน: 35008
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายพิทักษ์  สีปัญหา
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 12
คณะสี: สีม่วง
8. เลขประจำตัวนักเรียน: 33779
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ฐิติศักดิ์  แซ่ลิ่ม
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
9. เลขประจำตัวนักเรียน: 33776
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.กรณ์ดนัย  เพ็งปอภาร
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
10. เลขประจำตัวนักเรียน: 33782
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ธีระเดช  ตวนบุตร
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
11. เลขประจำตัวนักเรียน: 33785
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ภานุวัฒน์  นาหัวนิล
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
12. เลขประจำตัวนักเรียน: 33789
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.สรยุทธ  บัวส่อง
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003