สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาบาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 34358
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ธนาคิม  นิยม
ระดับชั้น: ม.2
ห้อง: 2
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 34359
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.พชรพล  เหลือผล
ระดับชั้น: ม.2
ห้อง: 2
คณะสี: สีม่วง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 33779
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ฐิติศักดิ์  แซ่ลิ่ม
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 33776
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.กรณ์ดนัย  เพ็งปอภาร
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 33782
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ธีระเดช  ตวนบุตร
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
6. เลขประจำตัวนักเรียน: 33785
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.ภานุวัฒน์  นาหัวนิล
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
7. เลขประจำตัวนักเรียน: 33789
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: ด.ช.สรยุทธ  บัวส่อง
ระดับชั้น: ม.3
ห้อง: 6
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003