สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร แบบส่งผลแข่งขัน  เข้าระบบ
 ระบุเลขประจำตัวนักเรียน :
กรุณาเลือกคณะสีที่ต้องการดู :  สีเขียว / สีเหลือง / สีแดง / สีฟ้า / สีม่วง /

รายชื่อนักกีฬา คณะสีม่วง ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. เลขประจำตัวนักเรียน: 32325
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายภัทรพล  กำจร
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 12
คณะสี: สีม่วง
2. เลขประจำตัวนักเรียน: 35005
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายนัทธพงษ์  ไชยแสง
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 12
คณะสี: สีม่วง
3. เลขประจำตัวนักเรียน: 32362
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายทศพร  หล้าสงค์
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 4
คณะสี: สีม่วง
4. เลขประจำตัวนักเรียน: 32526
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายธีระพงษ์  ยาศรี
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 4
คณะสี: สีม่วง
5. เลขประจำตัวนักเรียน: 32438
เพศ: ชาย
ชื่อ-สกุล: นายเกียรติศักดิ์  บัญญัติ
ระดับชั้น: ม.5
ห้อง: 4
คณะสี: สีม่วง
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน V.2
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
ควบคุมระบบ: นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003